ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านซับใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020042
PERCODE 6 หลัก740164
กระทรวง 10 หลัก1027740164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซับใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)bansubyai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbansubyaischool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8801417409
Longitude
102.207677364

53 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน