ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโนน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020040
PERCODE 6 หลัก740178
กระทรวง 10 หลัก1027740178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านทุ่งขนาน - คลองหาด
ตำบลท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรสbannon02@gmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7209552168
Longitude
102.273958099

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน