ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020039
PERCODE 6 หลัก740177
กระทรวง 10 หลัก1027740177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านทช.สก.3395
ตำบลท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongyangsk2@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6666178005
Longitude
102.316425478

33 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน