ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านท่าเกวียน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020034
PERCODE 6 หลัก740187
กระทรวง 10 หลัก1027740187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเกวียน
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAKWIAN
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านวัฒนานคร - คลองหาด
ตำบลท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037544051
อีเมล์แอดเดรสbtkschool138@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740187
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6769495476
Longitude
102.284347135

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน