ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านเขาพรมสุวรรณ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020033
PERCODE 6 หลัก740145
กระทรวง 10 หลัก1027740145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาพรมสุวรรณ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAOPROMSUWAN SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkhaopromsuwan@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740145
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.94339333
Longitude
102.547395831

33 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน