ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านห้วยชัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020029
PERCODE 6 หลัก740142
กระทรวง 10 หลัก1027740142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaychun
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลช่องกุ่ม
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9857255761
Longitude
102.440542294

46 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน