ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกทหาร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020026
PERCODE 6 หลัก740111
กระทรวง 10 หลัก1027740111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกทหาร
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKTAHAN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbankoktahan@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0420799628
Longitude
102.859447531

59 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน