ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านมะกอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020024
PERCODE 6 หลัก740094
กระทรวง 10 หลัก1027740094
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมะกอก
ชื่อ (อังกฤษ)Banmakok School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านธนะวิถี
ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสmakokschool.54@gmail.com
เว็บไซต์http://makok.skarea2.org/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0267721008
Longitude
102.824778983

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน