ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ทับทิมสยาม03
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020017
PERCODE 6 หลัก740114
กระทรวง 10 หลัก1027740114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทับทิมสยาม03
ชื่อ (อังกฤษ)Tubtimsiam 03
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.1374883204
Longitude
102.895840434

75 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน