ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกปราสาท
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020016
PERCODE 6 หลัก740113
กระทรวง 10 หลัก1027740113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกปราสาท
ชื่อ (อังกฤษ)kokprasart
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkokprasart.sk2@gmail.com
เว็บไซต์http://khokprasart.skarea
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.111132837
Longitude
102.834870924

76 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน