ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านทัพไทย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020015
PERCODE 6 หลัก740112
กระทรวง 10 หลัก1027740112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพไทย
ชื่อ (อังกฤษ)BanThapthai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnungnoophung@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.1088
Longitude
102.8739

73 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน