ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองบัวสันติสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020013
PERCODE 6 หลัก740109
กระทรวง 10 หลัก1027740109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวสันติสุข
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGBUASUNTISUK
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740109
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0802042387
Longitude
102.831308446

63 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน