ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020002
PERCODE 6 หลัก740092
กระทรวง 10 หลัก1027740092
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
ชื่อ (อังกฤษ)Prasertnoy rujirawong 1
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคคลาน
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสrujirawong1school@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9485025009
Longitude
102.679356006

42.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน