ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคคลาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020001
PERCODE 6 หลัก740091
กระทรวง 10 หลัก1027740091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคคลาน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kho Klan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคคลาน
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037269932
อีเมล์แอดเดรสkksc2515@hotmail.com
เว็บไซต์www.bankoklan.org
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9895796063
Longitude
102.682834839

48 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน