ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020132
PERCODE 6 หลัก740272
กระทรวง 10 หลัก1027740272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoksamukkee
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbankok54@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8790949745
Longitude
102.570022646

28 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน