ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020123
PERCODE 6 หลัก740264
กระทรวง 10 หลัก1027740264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเสม็ด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSAMED
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongsamedschool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8328306285
Longitude
102.703662025

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน