ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองผักบุ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020113
PERCODE 6 หลัก740197
กระทรวง 10 หลัก1027740197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผักบุ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpukbung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลฟากห้วย
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6660707
Longitude
102.4594218

7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน