ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านคลองยางประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020109
PERCODE 6 หลัก740210
กระทรวง 10 หลัก1027740210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองยางประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongyangprachasan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลผ่านศึก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสklongyang_06@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5880446503
Longitude
102.393583329

23 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน