ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020107
PERCODE 6 หลัก740209
กระทรวง 10 หลัก1027740209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbannonsao-ae
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านรัชตะวิถี
ตำบลผ่านศึก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnonsawae.ban@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.572802
Longitude
102.436811

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน