ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
นิคมสงเคราะห์ 2
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020106
PERCODE 6 หลัก740208
กระทรวง 10 หลัก1027740208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสงเคราะห์ 2
ชื่อ (อังกฤษ)Nikhomsongkro 2
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านรัชตะวิถี
ตำบลผ่านศึก
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6122043
Longitude
102.4502835

16 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน