ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
อนุบรรพต
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020100
PERCODE 6 หลัก740229
กระทรวง 10 หลัก1027740229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบรรพต
ชื่อ (อังกฤษ)anubanpot
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านธนะวิถึ
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสanubanpot.2499
เว็บไซต์https:22data.bopp-obec.info
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7142466755
Longitude
102.510579837

3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน