ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านไทยสามารถ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020099
PERCODE 6 หลัก740228
กระทรวง 10 หลัก1027740228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยสามารถ
ชื่อ (อังกฤษ)banthaisamart
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านธนะวิถี
ตำบลบ้านด่าน
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสthaisamart2499@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7381640562
Longitude
102.517834047

5.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน