ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านด่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020095
PERCODE 6 หลัก740224
กระทรวง 10 หลัก1027740224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านสุวรรณศร
ตำบลบ้านด่าน
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7226664514
Longitude
102.458188861

6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน