ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกสะแบง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020092
PERCODE 6 หลัก740207
กระทรวง 10 หลัก1027740207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะแบง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhoksabang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าข้าม
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์037-609856
อีเมล์แอดเดรสKoksabang@gmail.com
เว็บไซต์http://khoksabang.org
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6262235277
Longitude
102.577510107

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน