ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านจัดสรรสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020089
PERCODE 6 หลัก740206
กระทรวง 10 หลัก1027740206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจัดสรรสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANJADSANSAMAKEE
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองน้ำใส
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbanjatsan@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5851654
Longitude
102.5217138

13 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน