ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านกุดหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020088
PERCODE 6 หลัก740205
กระทรวง 10 หลัก1027740205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudhin
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองน้ำใส
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkudhinsk2@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5939876114
Longitude
102.500715178

17 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน