ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านแสนสุข
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020086
PERCODE 6 หลัก740203
กระทรวง 10 หลัก1027740203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสนสุข
ชื่อ (อังกฤษ)bansansuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองน้ำใส
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.5861871888
Longitude
102.555084701

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน