ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บีกริม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020082
PERCODE 6 หลัก740219
กระทรวง 10 หลัก1027740219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บีกริม
ชื่อ (อังกฤษ)Beegrimm
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbeegrimm@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6387880121
Longitude
102.391002844

15.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน