ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองหมูน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020081
PERCODE 6 หลัก740218
กระทรวง 10 หลัก1027740218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหมูน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bannoongmoonoi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านนิคม-ผ่านศึก
ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสNongmoonoischool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.6181016248
Longitude
102.406428337

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน