ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านบ่อนางชิง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020079
PERCODE 6 หลัก740186
กระทรวง 10 หลัก1027740186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อนางชิง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbonangching
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.708237757
Longitude
102.203669746

42 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน