ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020077
PERCODE 6 หลัก740182
กระทรวง 10 หลัก1027740182
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 83
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านสุวรรณศร
ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสthairath83@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7729349472
Longitude
102.231733034

32.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน