ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านใหม่ศรีจำปาทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020074
PERCODE 6 หลัก740147
กระทรวง 10 หลัก1027740147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่ศรีจำปาทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaisrijampathong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสsrijampa54@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9095487569
Longitude
102.381108723

45 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน