ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านท่าช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020073
PERCODE 6 หลัก740146
กระทรวง 10 หลัก1027740146
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTACHANG SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.918195086
Longitude
102.41141989

45 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน