ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านภักดีแผ่นดิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020072
PERCODE 6 หลัก740154
กระทรวง 10 หลัก1027740154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภักดีแผ่นดิน
ชื่อ (อังกฤษ)banpakdeepandin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanpakdeepandin@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.9504684
Longitude
102.3547122

55 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน