ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองหล่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020071
PERCODE 6 หลัก740159
กระทรวง 10 หลัก1027740159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหล่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonglom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวัฒนา-แซร์ออ
ตำบลหนองแวง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8152666939
Longitude
102.352810571

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน