ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองหมู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020069
PERCODE 6 หลัก740157
กระทรวง 10 หลัก1027740157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหมู
ชื่อ (อังกฤษ)Nongmoo
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองแวง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongmooschool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.777219
Longitude
102.392978

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน