ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านบุกะสัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020068
PERCODE 6 หลัก740156
กระทรวง 10 หลัก1027740156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุกะสัง
ชื่อ (อังกฤษ)bukasang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองแวง
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.800056936
Longitude
102.352857784

33 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน