ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านเนินสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020065
PERCODE 6 หลัก740151
กระทรวง 10 หลัก1027740151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเนินสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Noensard school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnoen_cleaness@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8710863513
Longitude
102.329448962

41 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน