ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโนนผาสุก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020057
PERCODE 6 หลัก740167
กระทรวง 10 หลัก1027740167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนผาสุก
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONPHASUK
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnonphasuk@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740167
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.8894144089
Longitude
102.261797948

44 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน