ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองแสง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020055
PERCODE 6 หลัก740185
กระทรวง 10 หลัก1027740185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongsang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัฒนานคร
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongsang_sk2@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7495801367
Longitude
102.320524389

23 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน