ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านเนินผาสุก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020054
PERCODE 6 หลัก740184
กระทรวง 10 หลัก1027740184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเนินผาสุก
ชื่อ (อังกฤษ)nurnpasuk
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านสุวรรณศร
ตำบลวัฒนานคร
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnurnphasuk.school@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.7411319985
Longitude
102.368315118

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน