ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านหนองหอย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020047
PERCODE 6 หลัก740173
กระทรวง 10 หลัก1027740173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหอย
ชื่อ (อังกฤษ)bannonghoy
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านลาดยาง
ตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.69667
Longitude
102.3798273

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน