ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านโคกแจง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020028
PERCODE 6 หลัก740108
กระทรวง 10 หลัก1027740108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกแจง
ชื่อ (อังกฤษ)bankokjang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kokjang.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0785412954
Longitude
102.866164123

70 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน