ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020027
PERCODE 6 หลัก740105
กระทรวง 10 หลัก1027740105
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)
ชื่อ (อังกฤษ)Piangluang17
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0506194199
Longitude
102.878682899

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน