ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านเจริญสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020023
PERCODE 6 หลัก740099
กระทรวง 10 หลัก1027740099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเจริญสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Charoensuk
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0421711
Longitude
102.7177934

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน