ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
วัดหนองติม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020021
PERCODE 6 หลัก740096
กระทรวง 10 หลัก1027740096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองติม
ชื่อ (อังกฤษ)Wadnongtim
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0780728104
Longitude
102.733040402

65.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน