ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020019
PERCODE 6 หลัก740101
กระทรวง 10 หลัก1027740101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
ชื่อ (อังกฤษ)kongtapboagutisbanmaithaworn
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbanmaithaithawon@gmai.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0929351067
Longitude
102.68973196

72 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน