ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020018
PERCODE 6 หลัก740104
กระทรวง 10 หลัก1027740104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bantodwongsomboon
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbantod17@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0137631049
Longitude
102.588796325

37 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน