ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
บ้านรัตนะ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก27020014
PERCODE 6 หลัก740110
กระทรวง 10 หลัก1027740110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรัตนะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANRATTANA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanrattanaschool.sk2@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740110
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.0995878634
Longitude
102.806876451

64 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน