ทะเบียนโรงเรียน สพป.สก2
เพชรรัตนราชสุดา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก27020012
PERCODE 6 หลัก740107
กระทรวง 10 หลัก1027740107
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพชรรัตนราชสุดา
ชื่อ (อังกฤษ)Petcharatratchasuda
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์27180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpetcharat.sk2@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740107
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.1077894238
Longitude
102.858929542

68 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน